Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. OM azonosító: 035277 Tel.: +36-30-323-1562 / +36-30-323-1683 E-mail: fazekas@fazekas.hu
Oldal kiválasztása

Erasmus + – „Poly-Universe in School Education”

Iskolánk partnerintézményként vesz részt a Poly-Universe in School Education ERASMUS+ projektben. Ennek keretében egy játékkészlet oktatási környezetben való kipróbálása, és segédanyagok fejlesztése, majd tesztelése zajlik szlovák, finn, spanyol és magyar intézményekben.

2016-os „Új kihívások, innovatív válaszok” című Erasmus+ projektünk információi itt

A projektet az Európai Unió támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

2015-ben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sikeresen pályázott Erasmus+ KA1 pályázatra. Ennek keretében 14 tizennégy tanár vett részt különböző nagy-britanniai, írországi és németországi továbbképzéseken, iskola- és óralátogatásokon, hogy idegen nyelvtudásukat, digitális kompetenciájukat és módszertani eszköztárukat fejleszthessék, összehasonlíthassák saját iskolai gyakorlatukat a nemzetközi tapasztalatokkal. Tanáraink a tanultak itthoni hasznosítása révén is szeretnék továbbra is az eddigi színvonalas oktató nevelő munkát biztosítani tanítványainknak, valamint szakmai – módszertani szolgáltatás révén megosztani tapasztalataikat a szűkebb-tágabb hazai és külföldi szakmai közönséggel. A lentebb olvasható a projekt összefoglalója magyarul és angolul, valamint az egyéni beszámolók és megjegyzések, amelyek bepillantást adnak a tanfolyamok munkájába, a hasznosítási lehetőségekbe. 
A projekt összefoglalója megtekinthető itt.
A projekt angol összefoglalója megtekinthető itt. 
ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSOK EGYÉNI BESZÁMOLÓK:

Tokár Gábor beszámolója megtekinthető itt.

Barati Krisztina
Egyesült Királyság, Exeter, 2015. 08. 02 – 14. 
Az angol nyelvtanfolyam délelőtti és délutáni órákban zajlott, naponta 2x3 órában, összesen 53 órában a két hét folyamán. Az intenzív nyelvi tréningen kívül előadást hallgattunk az angol oktatási rendszerről, melynek kapcsán a különböző országok résztvevői is ismertették az azonosságokat és eltéréseket (német, svéd, spanyol, lengyel, görög, olasz, portugál, észt résztvevők). A tanórákon kívül vezetett túrákon, kulturális kirándulásokon, múzeum látogatáson, illetve színházi előadás keretein belül is bővíthettük angol nyelvi kompetenciáinkat. Az informális kommunikáció kiemelt színtere volt ezen kívül a fogadó család otthona is. A képzés legnagyobb előnye az volt számomra, hogy egyedüli résztvevő voltam Magyarországról, így 13 napon keresztül angol nyelvi környezetben csak angolul tudtam kommunikálni. Nagyon hamar sikerült alkalmazkodnom a szituációhoz, s minden lehetőséget megragadtam, hogy a beszédkészségem fejlődjön. A tanórák keretében elsősorban a szókincs bővítésére, a kiejtés javítására, valamint a kérdés kultúra fejlesztésére fókuszáltak oktatóink. A nyelvi készségek fejlesztésén túl módszertani repertoáromat is bővíthettem, melyet osztályfőnökként is tudok majd alkalmazni a továbbiakban. A képzéssel kapcsolatos elvárásaim teljesültek, örülök, hogy részese lehettem a programnak.

Bujk Ildikó
Németország, Düsseldorf 2015. augusztus 2 – 2015. augusztus 8. 
A kurzus célja az volt, hogy megtanuljunk a tanításhoz felhasználható weboldalt szerkeszteni. Ehhez létrehozott mindenki egy saját felületet a google-sites aloldalán, majd ezt fejlesztettük: Megtanultunk Gadget-eket, linkeket, képeket, videókat, térképeket beszúrni, formáztuk az oldalt, kialakítottuk az oldal navigációját. Eközben információkat szereztünk a szerzői jogokról, egy weblap működéséről és a könnyebb keresési lehetőségekről. Számos német vagy angol nyelvű didaktikai oldallal, szótár, illetve játékszerkesztő programmal ismerkedtünk meg, melyek listáját utólag meg is kaptuk. A tanult elmélet után minden esetben workshopok következtek, ahol kipróbálhattuk, hogyan tudjuk az elsajátított ismereteket didaktikai célra felhasználni. A hét során két alkalommal kulturális programon vettünk részt: szerdán a Heine Múzeumban tartottak nekünk vezetést, majd meglátogattuk a költő szülőházát és iskoláját, valamint megkóstoltunk néhány helyi specialitást. Szombaton fakultatív buszos városnéző idegenvezetés során volt alkalmunk megismerni Düsseldorf nevezetességeit, illetve letekinteni a Rheinturm 168 m magas kilátópontjáról.
A kurzus résztvevőinek elhelyezése családoknál történt, így alkalmunk nyílt anyanyelvű beszélőkkel társalogva betekintést nyerni a helyi kultúrába, életmódba. A kurzus minden egyes napján rengeteg olyan új ismeretanyagra tettem szert, amire eddig nem volt alkalmam, és a jövőben jól fel fogom tudni használni a tanítás során. Sohasem gondoltam volna, hogy egyszerű minták alapján internetes játékokat tudok majd szerkeszteni, vagy olyan feladatlapokat, amelyek kiértékelik a helyes megoldást, ezekkel csökkenteni lehet a fénymásolás költségeit és óriási motivációt jelent majd a gyerekeknek.
Nagyon barátságos kis csoportban dolgoztunk, a tanár végtelen türelme tekintettel volt mindenkire. A kollégákkal nemcsak a nemzetközi tanítási tapasztalatokat osztottuk meg, hanem számítógépes és internetes szakkifejezések hosszú sorát sajátítottuk el.
A kötelező kulturális programokon szenzációs vezetést kaptunk. Ezeken kívül pedig tájékoztattak minket az egyéb helyi programlehetőségekről is, így vehettünk részt többek közt az ingyenes Miró-kiállításon.
A fogadó intézményben az adminisztrációs ügyintézésekben készségesen rendelkezésünkre álltak.
Összességében minden szempontból rendkívül hasznosnak ítélem meg a képzést.

Kocsis Szilveszter, Fazakas Tünde,.Jakucs Erika, Pereczes Mariann
Egyesült Királyság, Cheltenham, 2015. 07. 05 – 18.
A képzés programjának rövid leírása: 
Az International Study Programmes iskola szervezte a programot. A képzés több részből állt:
a) Imerkedtünk az angol iskola-rendszerrel, meglátogattuk egy középiskolát. (Dyson Perrins Chuch of England Academy)
b) Nyelvórát tartottak nekünk. Nyelvhelyességi, kiejtési és intonációs gyakorlatokból 
c) Bevezettek bennünket a Content And Language Integrated Learning módszer elméletébe, módszertanába és gyakorlatába.
d) Gyakoroltuk a matematikai szakszókincset és szövegalkotást. 
e) Részt vettünk városnézésen, kiránduláson. Benyomásokat gyűjtöttünk az angol kultúra különböző területeiről.
A képzésen megszerzett tapasztalatok, benyomások, a képzés rövid értékelése: 
A képzés túlnyomó része magas színvonalú volt. Előadóink, gyakorlatvezetőink alaposan felkészültek, kiválóan alkalmazkodtak a csoport színvonalához, érdekesen, humorosan oldották meg feladatukat. Idegenvezetőink lelkesen és profi módon kalauzoltak bennünket. Nyelvileg sokat fejlődtünk. Mivel a csoport nemzetközi volt (finn, spanyol, lengyel, olasz, osztrák és szlovák résztvevőkkel), így alkalmunk nyílt a különböző nemzetek gyakorlatáról is eszmét cserélni. Úgy gondolom, hogy saját iskolánkban nem fogjuk bevezetni a C.L.I.L. módszert, mivel ez nem találkozik saját elképzeléseinkkel. Ennek ellenére sok új ötlettel, módszertani fogással, játékkal, informatikai eszközzel találkoztunk, amit ki fogunk próbálni, és integrálunk saját módszereinkbe.

Csath Judit, Fabók Ágnes
Írország, Dublin, 2015. július 20-31. 
A Tempus Közalapítvány által, közoktatási intézmények munkatársai számára kiírt KA1-Mobilitási Projekt egyik sikeres pályázójaként vettem részt az Emerald Cultural Institute, Dublin által szervezett 50 órás kurzuson, melyet középiskolai, nem anyanyelvi nyelvtanárok számára szerveztek. (Secondary Teachers’ Course for Non-Native Teachers of English)
A kéthetes tanfolyam során módszertani modulokon keresztül felfrissítettük tudásunkat a nyelvtanítás különböző területeihez kapcsolódó képességek és kompetenciák fejlesztéséről; újszerű megközelítésekkel találkoztunk többek között a nyelvtan tanítás terén; motiváló, a középiskolás korosztály életkori sajátosságait és érdeklődési területeit figyelembe vevő módszertani ötleteket kaptunk a szókincsfejlesztéshez, az olvasott szövegértés, valamint az íráskészség fejlesztéséhez.
A saját tanítási gyakorlatunk gazdagítása mellett kulturális, történelmi áttekintést kaptunk Írország fejlődéséről, az ír oktatási rendszer sajátosságairól, nem utolsó sorban pedig az ír kultúra sokszínűségéről. 
A szabadidős programok változatossága lehetővé tette a résztvevők számára hogy betekintést nyerjenek Írország, Dublin természeti, kulturális kincseibe, az ír emberek szokásaiba, a szállást adó családokon keresztül pedig a helyiek mindennapjaiba. 
A modulokat vezető tanárok személyisége, szakmájuk iránti elkötelezettsége, tudásbeli kiválósága nagyban hozzájárult a tanfolyam sikerességéhez, az elsajátítandó ismeretanyag hatékony feldolgozásához. 
A kéthetes tanári kurzuson hat országból érkező nyelvtanár kollégák alkották a 12 fős csoportot. Ez alatt az idő alatt alkalmunk nyílt megismerkedni az egyes országok nyelvtanítási gyakorlatával, az oktatás helyzetével és problémáival, a nyelvtanárok helyzetével itthon és külföldön. A csoport munkáját mindvégig a jó hangulat, a teljes együttműködés és konstruktivitás jellemezte. Mindannyiunk egybehangzó véleménye szerint a kurzuson tanultak hatással lesznek nyelvtanári, pedagógiai munkánkra a mindennapi tanítási gyakorlat során, a személyes feltöltődés pedig jelentősen hozzájárul tanári motivációnk erősödéséhez. 
Az Erasmus+ mobilitás lehetővé tette azt a szakmai és személyes fejlődést, amire minden pedagógusnak rendszeresen szüksége van saját tanítási gyakorlatának folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése érdekében.

Gondos Judit, Jencsikné Végh Adrienne, Szabolcsné Krasznai Rózsa
Egyesült Királyság, Gloucester, 2015. június 30. július 12. 
A képzés bemutatta a CLIL nyelvtanulási módszer lényegét, mely nem más, mint tartalom alapú oktatás. A tanfolyam elsősorban olyan pedagógusoknak indult, akik valamilyen tantárgyat idegen nyelven tanítanak. A módszer a kommunikációra teszi a hangsúlyt. A tanulók nyelvet tanulnak más tantárgyak tanulása közben. A témákat projektekben dolgozzák fel. A gyerekek aktiválják a már meglévő tudást, majd kutatásokon, gyűjtőmunkákon, felfedezéseken keresztül kapcsolják a meglévő tudáshoz az új anyagot. A tanár gyakran moderátorként vezeti az órát, ahol a gyerekek párban, csoportokban, kooperatív munkaformát alkalmazva dolgoznak. Egymást segítve tanulnak, így folyamatosan fejlődik empatikus képességük. Gyakran van részük sikerélményben. A módszer informatív módon fejleszti a nyelvtudást, magában hordozza a tehetséggondozást.
A képzés során 6 alkalommal (július 1-3., július 7-9.) vettünk részt egész napos workshop foglalkozáson, ahol megismerkedhettünk a módszer elméleti hátterével, valamint interaktív feladatokat oldottunk meg. A különböző országokból érkező tanítók csoportokat alakítottak, éppúgy, mint az iskolában, és minden alkalommal más projekt került feldolgozásra. A foglalkozásokon megkaptunk a feladatlapokat, melyeket felhasználhatunk saját óráinkon.
A képzés magában foglalt egy egynapos nyelvi továbbképzést (július 7.), melynek témája az angol nyelv kiejtési szabályai voltak. Rendkívül humoros, és hasznos előadásban volt részünk. 
Két alkalommal tehettünk látogatást általános iskolában (július 6., július 10.). Érdekes volt, hogy csak alsó tagozat működött az intézményben, kiegészülve az óvodai csoportokkal. Az iskolát 4. évfolyamos diákok mutatták be. Szabadon, kötetlenül vehettünk részt az órákon. Nézhettünk órarészletet, vagy teljes órát.
A szakmai programon kívül a kurzus magában foglalt két kulturális programot is (július 4.). Megnézhettük a Big Pit elnevezésű bányamúzeumot, és ellátogathattunk Cardiffba.
A CLIL módszer megismerése nem csak a nyelvtanítás területén, hanem minden tantárgy tanításában új perspektívát nyitott. Megerősítette bennünk a csoport- és páros munka fontosságát, a kooperatív tanulási technikák alkalmazásának jelentőségét.
Sok új ötlettel lettünk gazdagabbak. Örömünkre szolgált, hogy sok olyan módszer hatékonyságát is méltatták, amelyeket mi is évek óta alkalmazunk. A kurzus szervezése, a helyszínek kiválasztása kiváló volt. Házigazdáink, a vendéglátó család mindenben segített bennünket, a közlekedéstől a kirándulás megszervezéséig. A szállás és ellátás szintén nagyon jó volt. Élményekben és tapasztalatokban gazdagon jöttünk haza.

Rakota Edina
Írország, Dublin, 2015. augusztus 24 – szeptember 4. 
A továbbképzés az Emerald Cultural Institute szervezésében zajlott. A kéthetes program három fő területet ölelt át:
Angol nyelvi képzés. Ennek keretében nyelvhelyességi, kiejtési és grammatikai óráink voltak, valamint az előadó hangsúlyt fektetett az ír és brit angol közötti különbségekre.
A kurzus fő célja a CLIL (Content and Language Integrated Leaarning) módszer elméletének, módszertanának és gyakorlatának ismertetése. Kulturális programok sokasága: városnézés idegen vezetővel, Írország történelme, oktatási rendszere, múzeumlátogatások, ír tánctanulás, agárverseny, építészeti ismeretek.
A kurzuson cseh, olasz és spanyol kollégák vettek részt. Többségük valamilyen szaktárgy (például történelem, fizika) mellett angolt is tanít, így a továbbképzés nyelvi szintje nagyon magas volt. Mindnyájan lelkesen, aktívan és együttműködően vettünk részt valamennyi órán, sokszor megosztva egymással saját nemzetünk tapasztalatát az adott témával kapcsolatban. A CLIL előadónk bravúros felkészültségéről és mély tapasztaltságról tett tanúbizonyságot, nyelvtanárunk pedig általános műveltségével kápráztatott el minket. Idegenvezetőink kedvesen kalauzoltak bennünket. Nemcsak a továbbképzésen tanultak, hanem a kurzus hatására bennem született új ötletek, játékok is frissítően hatnak óráimra, melyeken azóta már alkalmazom is ezeket.

Számadóné Biró Alice
Egyesült Királyság, Southampton, 2015. október 11-18. 
Az oktatási szakértők, iskolaigazgatók, tanfelügyelők számára az International Study Programmes által meghirdetett tanfolyam lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a brit oktatási rendszerrel, és az azt szabályozó/felügyelő tanfelügyeleti rendszer felépítésével, működésével. 
Az elméleti ismeretekről, a tanfelügyelet működéséről, az ellenőrzés szempontjairól, a mérések kritériumairól, a hatásokról, a kihívásokról meghívott szakemberek, önkormányzati tisztviselők tartottak előadást, illetve foglalkozásokat. Ezek gyakorlatban való működését az iskolalátogatások alkalmával volt alkalmunk megtapasztalni. Bepillantást nyerhettünk az iskolák napi életébe, hogyan jelennek meg az alap- és középfokú oktatásnak helyet adó intézményekben a tanfelügyeleti rendszer elemei, milyen szempontok alapján követik nyomon az iskolák maguk teljesítményük, eredményeik alakulását, illetve hogyan korrigálják az esetlegesen feltárt hiányosságokat, anomáliákat. A kurzusszervezők kisebb csoportokban, minden résztvevő számára testre-szabottan szervezték meg az iskolalátogatást. 
Az óralátogatások révén mindenki konkrét helyzetekben tapasztalhatta meg a hasonlóságokat, illetve eltéréseket a hazai oktatáshoz képest, tartalmi és formai szempontból egyaránt, a felszereltségtől kezdve az alkalmazott módszerekig.
A program részét képező vezetett városnéző séták, a szívélyes fogadó családokkal folytatott beszélgetések bővítették a nyelvi, kulturális-országismereti ismereteket.

 

A diákok élménybeszámolói elolvashatóak ide kattintva.

A franciát tanuló fazekasos diákoknak újabb lehetősége nyílik részt venni egy Comenius programban. A részletekről itt lehet tájékozódni.