Oldal kiválasztása

Szülői választmány

Az iskolába járó tanulók szüleinek képviseletét a szülői jogok érvényesítése és a kötelességek teljesítése érdekében, a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézését, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérését a szülői választmány biztosítja.

A szülői választmány elnöke: dr. Bálint Szilvia

A szülői választmány tagjai a 2019/2020 tanévben:

 

Osztály Szülő neve
1.a Balogh-Madár Emese

Mészöly Zsófia

1.b Rádi Ágnes

Lukács Mónika

2.a Heiszman Éva

Gyermán Katalin

2.b dr. Bálint Szilvia

Mihályi Lívia

Pasqualini Éva

3.a Darvasi Klára

Radics Zsuzsanna

3.b Dr. Bástyi Bernadett

Gannoruwa Kinga

4.a Dr. Csordás Ildikó

Frankné Gyarmati Stefánia

Schlett Anna

4.b Csath Judit

Szűts Péter

5.a Karasz Ágnes

Horváth Gabriella

5.b Kiss Eszter

Csongrádi Gyöngyi

6.a Csaba Anita

Burka Károlyné

6.b Erdei Judit

Dobos Sándorné

Tóth Tímea

7.a Jóvér Ágnes

Németiné Sasvári Mária

7.b Kárász Eszter Ilona

Szűts Péter László

7.c Gábor Tamás

Dr. Sipter Emese

7.d Erdei Judit
8.a Török Tímea

Varga Kinga

8.b Mihályi Lívia

Varga Balázs

8.c Dr. Sebes Ágnes

Tamás Eszter

8.d Nagy István

Tanasits Andrea

8.e Ertsey Csaba

Dr. Góhér Anikó

9.a Mondovics Napsugár

Baloghné Kiss Ágota

9.b Molnárné Pető Magdolna

Vu Ágnes

9.c Dr. Sebes Ágnes

Gábriel Ákos

9.d Németh-Séllei Annamária

Filep Erika

10.a Tulipán Ildikó

Mészöly Zsófia

Szentpétery Zselyke

10.b Birovecz László

Szabó Andrea

10.c Vaniga Zsuzsanna

Bónis Zsuzsanna

10.d Kovács Anita

Nagy Judit

11.a Steinerné Jakkel Irén

Presits Bernadett

11.b Nagy Katalin

Páni Emese

11.c Dudás Cecília

Molnár Tünde

11.d Virág Katalin

Bessenyeiné Bötykös Tímea

12.a Baloghné Kiss Ágota

Dr. Osztovits András

12.b Antalné Valkó Rita

Ungvári Magdolna

12.c Szigetvári Mónika
12.d Dr. Herke Miklós

 

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szülői szervezetének szervezeti és működési szabályzata