Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. OM azonosító: 035277 Tel.: +36-30-323-1562 / +36-30-323-1683 E-mail: fazekas@fazekas.hu
Oldal kiválasztása

 

Hatévfolyamos gimnáziumi osztályaink

Speciális matematika tagozat

A “c” osztályunk – iskolánk hírnevének első számú megteremtője és évről évre megújítója – speciális matematika tagozatos. Ezen a tagozaton a matematika mellett a fizika és más természettudományok, a történelem, valamint az idegen nyelvek tanítása is hagyományosan rendkívül magas színvonalú és eredményes. A 7. évfolyamtól az első idegen nyelv itt az angol, második idegen nyelvként a 9. évfolyamon a francia lép be. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: természettudományi (pl. matematika), műszaki, gazdaságtudományi és informatikai pályák.

Általános tantervű osztály

A “d” osztályunk általános tantervű; ezt az osztálytípust 2003-ban indítottuk. Az itt tanuló diákok a 10. évfolyam végéig általánosan erős alapképzést kapnak (magasabb óraszámban csak a matematikát és az angolt mint első idegen nyelv tanítjuk), de minden speciális érdeklődés számára szakköröket és egyéb tevékenységi lehetőségeket szervezünk. A 11-12. évfolyamon a felsőfokú továbbtanulási tervek szerint választhatnak majd plusz órákat a diákok a helyi tantervünk szerint tanított tárgyakból; minden lehetőséget meg kívánunk majd adni az egyetemekre-főiskolákra készülő növendékeinknek.

Négyévfolyamos gimnáziumi osztályaink

Társadalomtudományi tagozat

A 9.a osztályunk “társadalomtudományi” tagozatos: magasabb szintű képzést nyújtunk magasabb óraszámmal a történelem, a matematika, a magyar és az első idegen nyelv (angol, ritkábban német) tantárgyakból. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: a gazdaság-, bölcsészet- és társadalomtudományi, jogi és igazgatási pályák.

Természettudományi tagozat

A 9.b osztályunk “természettudományi” tagozatos: magasabb szintű képzést nyújtunk magasabb óraszámmal a matematika, biológia, fizika és kémia tantárgyakban. A felsőfokú továbbtanulási fő irányok ebben az osztályban: orvosi és egészségtudományi, természettudományi, agrár, valamint műszaki pályák.

A második idegen nyelv a 9.a-b-c osztályainkban lehet: haladó német (helyette, ha megfelelő számú felvett tanuló esetén indul a némettel mint első idegen nyelvvel csoport a 9.a-ban: angol), kezdő francia, olasz, orosz és latin.