Oldal kiválasztása

Tanáraink

 • Mindenki
 • Angol
 • Biológia
 • Dráma és tánc
 • Ének-zene
 • Erkölcstan
 • Etika
 • Filozófia
 • Fizika
 • Földrajz
 • Francia
 • Informatika
 • Kémia
 • Könyvtáros
 • Latin
 • Logopédus
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Művészettörténet
 • Német
 • Olasz
 • Orosz
 • Pszichológus
 • Tanító
 • Technika és életvitel
 • Természetismeret
 • Testnevelés
 • Történelem
 • Vizuális Kultúra
osztályfőnök (8.b), történelem
biológia - egészségtan, kémia
magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (12.d), német nyelv
igazgatóhelyettes, testnevelés
osztályfőnök (7.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (9.b), francia nyelv
osztályfőnök (4.a), tanító
osztályfőnök (4.b), tanító
osztályfőnök (12.c), angol nyelv
napközis tanító
biológia-egészségtan, kémia
igazgatóhelyettes, biológia-egészségtan
osztályfőnök (10.d), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (3.b), tanító
osztályfőnök (12.a), történelem
napközis tanító, fejlesztőpedagógus
igazgatóhelyettes, történelem
osztályfőnök (8.d), művészettörténet, vizuális kultúra
osztályfőnök (10.c), matematika
osztályfőnök (1.a), tanító
osztályfőnök (7.b), biológia- egészségtan, földrajz, természetismeret
osztályfőnök (2.a), tanító
technika és életvitel
osztályfőnök (12.b), matematika
osztályfőnök (6.b), testnevelés
osztályfőnök (1.b), tanító
magyar nyelv és irodalom
biológia-egészségtan
osztályfőnök (5.a), ének-zene
igazgató, informatika
osztályfőnök (9.d), fizika
osztályfőnök (11.b), fizika
osztályfőnök (10.b), francia nyelv
osztályfőnök (7.d), biológia-egészségtan, földrajz
osztályfőnök (9.c), angol nyelv
osztályfőnök (11.c), német nyelv, történelem
osztályfőnök (11.d), angol nyelv
természetismeret, biológia
osztályfőnök (8.c), etika, filozófia, magyar nyelv és irodalom
iskolapszichológus
osztályfőnök (3.a), tanító
osztályfőnök (5.b), angol nyelv, történelem
osztályfőnök (6.a), magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
osztályfőnök (11.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (10.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (8.e), angol nyelv
osztályfőnök (8.a), földrajz, természetismeret