Oldal kiválasztása

Tanáraink

 • Mindenki
 • Angol
 • Biológia
 • Dráma és tánc
 • Ének-zene
 • Erkölcstan
 • Etika
 • Filozófia
 • Fizika
 • Földrajz
 • Francia
 • Informatika
 • Kémia
 • Könyvtáros
 • Latin
 • Logopédus
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Művészettörténet
 • Német
 • Olasz
 • Orosz
 • Pszichológus
 • Tanító
 • Technika és életvitel
 • Természetismeret
 • Testnevelés
 • Történelem
 • Vizuális Kultúra
osztályfőnök (5.a), történelem
biológia - egészségtan, kémia
osztályfőnök (7.d), magyar nyelv és irodalom
igazgatóhelyettes, testnevelés
osztályfőnök (8.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (10.b), francia nyelv
osztályfőnök (1.a), tanító
osztályfőnök (3.b), tanító
osztályfőnök (7.c), angol nyelv
napközis tanító
osztályfőnök (9.b), biológia-egészségtan
igazgatóhelyettes, biológia-egészségtan
osztályfőnök (11.d), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (4.b), tanító
osztályfőnök (4.a), tanító
napközis tanító, fejlesztőpedagógus
igazgatóhelyettes, történelem
osztályfőnök (9.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (9.d), művészettörténet, vizuális kultúra
osztályfőnök (11.c), matematika
osztályfőnök (2.a), tanító
osztályfőnök (8.b), biológia- egészségtan, földrajz, természetismeret
osztályfőnök (3.a), tanító
biológia-egészségtan
technika és életvitel
osztályfőnök (7.b), testnevelés
osztályfőnök (2.b), tanító
magyar nyelv és irodalom
biológia-egészségtan
osztályfőnök (6.a), ének-zene
igazgató, informatika
osztályfőnök (10.d), fizika
osztályfőnök (10.a), olasz nyelv
osztályfőnök (12.b), fizika
osztályfőnök (11.b), francia nyelv
osztályfőnök (8.d), biológia-egészségtan, földrajz
osztályfőnök (10.c), angol nyelv
osztályfőnök (12.c), német nyelv, történelem
osztályfőnök (12.d), angol nyelv
osztályfőnök (9.c), etika, filozófia, magyar nyelv és irodalom
iskolapszichológus
osztályfőnök (6.b), angol nyelv, történelem
osztályfőnök (7.a), magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc
osztályfőnök (12.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (11.a), magyar nyelv és irodalom
osztályfőnök (5.b), angol nyelv
földrajz, természetismeret