Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. OM azonosító: 035277 Tel.: +36-30-323-1562 / +36-30-323-1683 E-mail: fazekas@fazekas.hu
Oldal kiválasztása

Iskolánkról

 

Tisztelt Olvasó!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk honlapján. Remélem, hogy mindenki megtalálja információink között azt, amit keresett. Ebben szeretnék segíteni.

Iskolánk fenntartója a Belső-Pesti Tankerületi Központ (1071 Budapest, Damjanich utca 6.). Az intézmény történetét és felépítését megtalálja honlapunkon. A Fazekas gyakorlóiskola. Ez azt jelenti, hogy pedagógusaink legtöbbje (kb. 70 %-a) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógus, akik tehetséggondozó szakköröket tartanak más iskolák tehetséges általános- és középiskolás tanulóinak, versenyeket szerveznek és versenyfeladatokat késztenek, valamint tanfolyamok és szakmai programok keretében részt vesznek a fővárosi pedagógusok módszertani továbbképzésében.

Ha Ön azért kereste fel honlapunkat, mert kíváncsi pedagógiai-szakmai szolgáltatási kínálatunkra, kattintson honlapunk megfelelő oldalára.

Ha Ön azért kereste fel honlapunkat, mert valaha a Fazekas diákja volt (vagy esetleg szülei, hozzátartozói végeztek nálunk), különös szeretettel köszöntöm. Kérem, hogy feltétlenül vegye fel a kapcsolatot Foki Tamás kollégámmal (foki@fazekas.hu), aki részletes felvilágosítást ad az érettségi találkozók helyi szervezési lehetőségeiről, valamint a Fazekas Öregdiákok Társasága rendezvényeiről, a belépés lehetőségeiről. Természetesen legjobban annak örülnék, ha személyesen is ellátogatna hozzánk.

Ha azért érdeklődik iskolánk iránt, mert jövőre lesz első osztályos a kisgyereke, akkor megfontolásra ajánlom a következőket:

Nem jelent-e kisgyerekének nagy fizikai megterhelést a napi utaztatás? (nem laknak-e nagyon messze a Horváth Mihály tértől)

 • Korának megfelelően önálló-e a gyerek? (öltözködés, kézmosás, táska és felszerelés ki-be pakolása)
 • Érdeklődő, gondolkodni szerető, a feladatokat kereső, azok megoldását szívesen végző-e a kisgyerekük?
 • Fiuk-lányuk együtt tud-e működni felnőttekkel és gyermekekkel?
 • Az életkora szerint elvárható mértékű, vagy annál esetleg még gyorsabb-e a gondolkodása?
 • Az életkora szerint elvárható szinten fegyelmezett-e a kisgyerek?
 • Jól érzi magát olyan közösségben, ahol rendszeresen előfordulnak vendégek (idegenek)?

Amennyiben valamennyi felvetett kérdésre pozitív a válasza, valószínűleg a Fazekasban meg fogja állni a helyét, és jól fogja érezni magát gyermekük. Természetesen ehhez be kell kerülni a felvehető 52 kisgyerek közé, akiket kollégáink igyekeznek nagy szakértelemmel és empátiával kiválasztani a jelentkezők közül. (Beiskolázási tájékoztató is megtalálható /lesz/ Honlapunkon.)

Ha azért érdeklődik a Fazekas iránt, mert gyermeke most hatodik osztályos, akkor a következő lehetőségek közül választhat: (A Felvételi tájékoztató is megtalálható /lesz/ Honlapunkon.)

 • Ha gyermeke kiemelkedő érdeklődést mutat a matematika iránt, és e tárggyal a kötelezőn túl is szívesen foglalkozik (esetleg matematika versenyeken már eredményeket is ért el), ha emellett szorgalmas, és gyerekekkel – felnőttekkel együttműködésre képes, akkor feltétlenül próbálkoznia kell a nagyhírű hat évfolyamos speciális matematika tagozatos gimnáziumi osztályunkba (7.c) szervezendő felvételi vizsgával. (Felvehető maximális létszám 28 fő.)
 • Ha gyermeke jó tanuló, és eredményét külső segítség nélkül éri el, ha minden iránt érdeklődő, szeret iskolába járni, képes együttműködni felnőttekkel és gyerekekkel, de még nem döntötte el, hogy milyen pályát választ majd, akkor szívesen ajánljuk fegyelmükbe általános tantervű hat évfolyamos gimnáziumi (7.d) osztályunkat. (Felvehető maximális létszám 28 fő.)
 • Ha gyermeke most nyolcadikos, és négyosztályos gimnáziumot keres a számára, akkor jó helyen jár! (A Felvételi tájékoztató is megtalálható /lesz/ Honlapunkon.)

Ha azért érdeklődik a Fazekas iránt, mert gyermeke most nyolcadik osztályos, akkor a következő lehetőségek közül választhat: (A Felvételi tájékoztató is megtalálható /lesz/ Honlapunkon.)

 • Társadalomtudományi tagozatos (9.a) és természettudományi tagozatos (9.b) osztályunkba várjuk a jó tanuló, eredményét külső segítség (magántanár) nélkül elérő, iskolába járni és tanulni szerető, a magyar, a történelem, a matematika és az idegen nyelvek (a 9.a-ba), illetve a matematika, fizika, kémia, biológia (a 9.b-be) iránt kiemelkedően érdeklődő, e tárgyakra épülő továbbtanulási tervekkel bíró gyerekeket. Természetesen fontosnak tartjuk, hogy ne szakbarbárokat, hanem a világra nyitott, érdeklődő, széleskörű műveltségre törekvő, e célok elérésére kellő önbizalommal rendelkező, toleráns fiatalokat engedjünk útjukra a gimnáziumi évek után. (A két osztályba maximum 32 – 32 tanulót veszünk föl.)
 • Ha a gyermeke matematika iránti érdeklődése kiemelkedő, szívesen foglalkozik problémamegoldással a kötelező feladatokon túl is, ha esetleg már versenyeredményei is vannak, átvételét kérheti a gimnáziumunk hatosztályos matematika tagozatos kilencedik évfolyamára – a még üres, ill. megüresedő helyekre-, a 9.c osztályba).
 • Ha az általános iskolában gyermeke jó tanuló, minden iránt érdeklődő, akkor kérheti átvételét a 9.d osztály, még üres, ill. megüresedő helyeire.

Ha Ön jelenleg másik iskolába járó gyermekét szeretné átíratni a Fazekasba, akkor erre:

 • Általános iskolás gyerek esetében évente egyszer, május hónapban van lehetőség. Ekkor átvételi vizsgát szervezünk a 2 – 8. évfolyamra jelentkezők számára, az év közben megüresedő helyek betöltésére. Erre a vizsgára a tanév során bármikor, a nevemre megcímzett kérvény formájában lehet jelentkezni. Az átvételi vizsga idejéről és módjáról a kérvényre adott írásos válaszban tájékoztatjuk Önöket. A kérvény tartalmazza az átvételi kérelem rövid indoklását, az előző két tanév bizonyítványának másolatát és az Önök elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím).
 • Gimnazista gyerek esetében – a kezdő évfolyamokat kivéve -, indokolt esetben tanév közben is van lehetőség, ha van hely az osztályban, és a jelentkező megfelel a tantárgyi követelményeinknek, amelyről vizsga formájában győződünk meg. Akinek ilyen kérése van, feltétlenül személyesen keressen fel engem, előzőleg telefonon egyeztetett időpontban. Természetesen, ha az iskolaváltozás elkerülhetetlen, az a jó, ha erre tanév elején kerül sor. Aki ezt kéri, annak májusban szervezünk átvételi vizsgát.

A Fazekasban minden versenyezni szerető gyerek segítséget kap tanáraitól a budapesti, illetve az országos versenyekre való felkészüléshez. A gyönyörű könyvtár, az énekkar, a sportolási lehetőségek, a sokféle, minden művelődési területet felölelő, a diákok kreativitását fejlesztő szakkör a tanulni szeretődiákok és a nagy tudással, módszertani kultúrával és empátiával rendelkező pedagógusok kölcsönös tiszteleten alapuló munkatársi kapcsolata biztosítja az alkotó és harmonikus iskolai légkört.

Ha bármilyen további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal telefonon, e-mail útján, vagy személyesen. Kollégáimmal együtt minden látogatót, érdeklődőt mindig szívesen fogadunk! Remélem, találkozunk!

Ha Ön fazekasos diák szülője, törvényes képviselője, hozzátartozója, és iskolánk állandó dokumentumaira (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend) vagy évente megújuló dokumentumainkra (pl. munkatervek) kíváncsi, kattintson a Dokumentumok oldalra. Az órarendeket és tanáraink fogadóóráit az elektronikus naplón keresztül kérdezheti le. Munkaközösségeinkről, az intézményben folyó szakmai munkáról is érdekes információhoz juthat. Kellemes perceket tölthet el “Galériánk”-ban, ahol a diákélet képeiben gyönyörködhet.

A Fazekas “szellemiségét” Küldetésnyilatkozatunkkal ajánlom a Tisztelt Olvasók figyelmébe.

 

Üdvözlettel:
Erős-Honti Zsolt
igazgató