Oldal kiválasztása

Egyéni munkarend

Információk az egyéni munkarend igényléséről

A köznevelési törvény 2019. nyári megváltozása alapján 2019. szeptember 1-től a korábbi magántanulói jogviszonyt az egyéni munkarend váltja fel.

A korábbi gyakorlattal ellentétben, a Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.

A Hivatal vezetőjének a tárgyban született tájékoztató levelét itt olvashatják.

A tájékoztató fényében az alábbiakra külön felhívjuk a családok figyelmét:

  • Az egyéni munkarendre irányuló kérelmet postai úton kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak (1981, Budapest), az adott tanévet megelőzően június 15-ig. (A 2019-2020-as tanévre vonatkozó kérelmek elbírálása folyamatos.) Kérjük a családokat, hogy a kérelem benyújtásáról az osztályfőnököket és az iskolavezetést is értesítsék, mivel az elbírálás során a Hivatal kikérheti az intézmény véleményét is.
  • A tankötelezettségüket egyéni munkarendben teljesítő diákok tudását osztályozóvizsgán értékeljük, félévkor és a tanév végén is. Az aktuális osztályozóvizsga-időszakokat intézményünk honlapján hirdetjük meg. A szaktanárokkal történő egyeztetés kezdeményezése minden esetben az egyéni munkarendben tanuló diák felelőssége.
  • Abban az estben, ha a család külföldi tartózkodása miatt nem tud a tanuló iskolába járással eleget tenni tanulmányi kötelezettségének, de magasabb évfolyamra kíván lépni, akkor azt csak aktív tanulói jogviszonyban, vagy egyéni munkarendben teheti osztályozóvizsga keretében. Kérjük, a családok a jogviszony szüneteltetésére vonatkozó kérelem benyújtása előtt mérlegeljék ezt a kérdést is!
  • Amennyiben a tanuló számára a tanórák látogatását előre tervezhető (azaz pontosan ismert dátumú) hiányzások nehezítik majd (pl. rendszeres sporttevékenység miatt), akkor továbbra is van lehetőség arra, hogy a megfelelő indok megjelölésével az intézményvezetőnek írásban benyújtott kérvénnyel igényeljék a családok az óralátogatás alóli felmentést. (Ha a félév végén, vagy a tanév végén a szaktanár – például a mulasztott órák mennyisége miatt – nem tudja értékelni a tanulót, a diáknak osztályozóvizsgát kell tennie.)
  • Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozóvizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti tankötelezettségét.